Wspieranie sportu przez gminy

W dniu 16 października br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Ustawa ta zastąpi przepisy ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (w mocy pozostawiono jedynie art. 43 tej ustawy regulujący kwestię uprawnień do prowadzenia rehabilitacji) oraz
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym.

W nowej ustawie obszerną regulację znalazła kwestia wspierania działalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym oczywiście przez gminy.
Przede wszystkim tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu zostało uznane za zadanie własne gminy. Już rozszerzenie katalogu
zadań własnych o wspieranie sportu usuwało wiele niejasności pojawiających się na tle dotychczas obowiązujących przepisów. Ustawa szczegółowo, w porównaniu
z dotychczasowymi regulacjami, unormowała formy wspierania działalności sportowej.

Dotacja celowa. Pierwszą formą wspierania działalności sportowej jest dotacja celowa z budżetu gminy. Podstawowymi warunkami udzielenia klubowi sportowemu
dotacji celowej jest prowadzenie przez ten klub działalności na obszarze gminy. W większości przypadków warunek ten będzie spełniany ponieważ działalność
klubów sportowych niezbyt często wykracza poza granice terytorialne jednej gminy. Drugim warunkiem jest prowadzenie przez klub sportowy działalności, która
nie jest nakierowana na osiągnięcie zysku. Dotację celową gmina przekazuje klubowi sportowemu na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach
publicznych. Dotacja celowa przyznana klubowi sportowemu powinna być przeznaczona na realizację celu publicznego określonego wcześniej uchwałą rady gminy.
Dotacja celowa ma wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez klub.

Rada sportu. Kolejną formą wsparcia sportu przez gminę jest powołanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rady sportu, w której skład wchodzą przedstawiciele
organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu,
a także regulamin jej działania. Zadaniem rady sportu jest w szczególności opiniowanie: strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
programów rozwoju bazy sportowej, projektu uchwały określającej cel publiczny z zakresu sportu oraz sposób finansowania zadań własnych w zakresie sportu.
Członkowie rady sportu wykonują swoje zadania społecznie.

Stypendia, nagrody, wyróżnienia. Gminy będą mogły ustanawiać i finansować stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte przez nich
wyniki sportowe. Stypendia lub nagrody mogą być także przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej lub krajowej.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień określa uchwałą rada gminy.

Klub sportowy. Kolejną istotną regulacją, jeśli nie najważniejszą, jest zmiana przez przepisy ustawy o sporcie ustawy o gospodarce komunalnej. W brzmieniu
wprowadzonym przepisem art. 61 ustawy o sporcie, przepis art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej stanowi, że ograniczenia dotyczące tworzenia spółek
prawa handlowego i przystępowania przez gminę do takich spółek nie mają zastosowania do posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się
prowadzeniem klubu sportowego.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: