Płaszczyzna na której działa radca prawny

Kolejny zakres spraw, którymi się zajmują prawnicy (radcowie prawni), to sprawy związane z działalnością gospodarczą. Jak wiadomo, działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach. Osoba (osoby), która zamierza prowadzić działalność gospodarczą przed jej rozpoczęciem musi dokonać wyboru formy prawnej, w jakiej będzie to robić. Jeżeli jest to jedna osoba, do wyboru ma formy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.). Jeżeli kilka osób ma zamiar prowadzić wspólnie działalność gospodarczą, mają one do wyboru cały wachlarz form prawnych jej prowadzenia: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. W rozpoczęciu działalności gospodarczej, w szczególności w wyborze właściwej formy, pomoże dobry prawnik. Dobry, mądry prawnik doradzi w taki sposób, aby forma prawna działalności gospodarczej była najlepiej dostosowana do potrzeb klienta. W szczególności wyjaśni, z jakimi podatkami wiąże się rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w danej formie.

Przechodząc do krótkiego omówienia poszczególnych form prawnych, w których można prowadzić działalność gospodarczą zacząć należy od jednoosobowej działalności. Jej rozpoczęcie poprzedza wpis do rejestru, którym jest ewidencja działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o formy prawne działalności gospodarczej dla działalności kilku osób, to rozpocząć należy od spółki cywilnej. Jest ona uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Jest to forma, którą w zasadzie należy stosować wyłącznie do małych przedsięwzięć (np. prowadzenie niewielkiego sklepu). W innych przypadkach wskazane jest sięgnięcie po spółkę jawną. Jest to spółka osobowa, której funkcjonowanie jest uregulowane w przepisach kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Spółka ta nie posiada osobowości prawnej, ale w obrocie występuje jako podmiot. Spółka komandytowa jest specyficznym rodzajem spółki. Jak w każdej spółce osobowej muszą w niej występować co najmniej dwie osoby. Jeden wspólnik jest komandytariuszem a drugi komplementariuszem. Różnica polega na zasadach, na jakich wspólnicy ci odpowiadają za zobowiązania spółki. Kolejnym rodzajem spółki jest spółka partnerska. Mogą ją założyć wyłącznie osoby, które wykonują jeden z wolnych zawodów wskazanych w k.s.h. Zawodami tymi są: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły języka. Kolejnym rodzajem spółki jest spółka komandytowo-akcyjna. Jest to połączenie spółki komandytowej ze spółką akcyjną. W praktyce pojawia się również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Jest to połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. Kolejnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej są spółka z o.o. i spółka akcyjna. Obie te spółki posiadają osobowość prawną, a więc są odrębnymi od wspólników podmiotami prawa. To powoduje również podwójne opodatkowanie tej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym. Najpierw opodatkowany jest dochód spółki (podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a następnie zysk wypłacany wspólnikom opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Stąd mówi się o podwójnym opodatkowaniu. Podobnie jest ze spółką akcyjną. Spółka z o.o. musi posiadać minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, natomiast spółka akcyjna musi posiadać kapitał w wysokości 100.000 zł.

Tu powstaje pytanie, jaka jest rola radcy prawnego (prawnika) przy tworzeniu spółki. Przecież wzory dokumentów (umowa spółki, druki wniosków składanych w rejestrze przedsiębiorców, czy do urzędu skarbowego) są dostępne powszechnie w Internecie. Odpowiedź jest bardzo prosta. To są jedynie wzory dokumentów. Obowiązujące prawo jest tak obszerne i skomplikowane, że posługiwanie się wzorami może w przyszłości narazić nas na dodatkowe koszty. Mądry i dobry radca prawny poprowadzi nas sprawnie przez proces tworzenia spółki. Napisanie umowy spółki jest procesem, w którym uczestniczyć powinni aktywnie wspólnicy, którzy ją tworzą. Oczywiście znajomość przepisów to domena radcy prawnego (prawnika), ale to wspólnicy decydują, które rozwiązanie ma zostać wybrane. Przepisy prawa przewidują bowiem niejednokrotnie możliwość zapisania czegoś w umowie w różny sposób. Radca prawny (prawnik) wyjaśni, jakie są konsekwencje różnych zapisów, a w przypadku wyboru konkretnego rozwiązania przez wspólników dokona odpowiedniej redakcji tekstu umowy. Radca prawny udzieli również informacji na temat kosztów założenia spółki (koszty rejestracji itp.), złoży wniosek o rejestrację spółki oraz poprowadzi postępowanie rejestracyjne.

Jeszcze większa jest rola prawnika w przypadku przekształcenia spółki, czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Tu zdecydowanie najlepiej sprawdzi się dobry radca prawny, a nie adwokat. Jest to spowodowane tym, że mają oni doświadczenie w obsłudze prawnej firm. Radca prawny doskonale wypełni rolę prawnika doradzającego w jaki sposób przekształcić spółkę. Wystąpi również jako doradca podatkowy. Najpełniej zatem doradzi klientowi.

Przekształcić można różne spółki. Najczęściej spotyka się przekształcenie spółki cywilnych w spółkę jawną, przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., przekształcenie spółki cywilnej w spółke z o.o. W przypadku, gdy spółka ma zamiar wejść na giełdę papierów wartościowych niezbędne jest przekształcenie formy prawnej w spółkę akcyjną albo spółkę komandytowo-akcyjną, która stając się spółką publiczną, wyemituje akcje notowane na jednym z rynków giełdowych. Różnice w opodatkowaniu pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi sprawiają także, że coraz częściej przeprowadza się przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w spółkę jawną albo spółkę komandytową. Nowością jest możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wszystkich tych skomplikowanych procesach przekształcenia niezbędna jest pomoc radcy prawnego. Trzeba bowiem przygotować szereg dokumentów, które później będą badane pod względem zgodności z prawem przez sąd rejestrowy (KRS), w którym będzie dokonywana rejestracja przekształcenia spółki.

Radca prawny, ze względu na swoją wszechstronność, będzie również najwłaściwszym wyborem, gdy chodzi o sprawy dotyczące zamówień publicznych. Wiadomym jest, że pozyskanie zlecenia od podmiotu publicznego zobowiązanego do stosowania Prawa zamówień publicznych jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorców. Przede wszystkim dzieje się tak z uwagi na to, że płatnik jest zawsze pewny, ponieważ pieniądze za wykonane usługi, roboty, czy dostarczone towary pochodzą z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). Rola prawnika (radcy prawnego) w przetargu sprowadza się po pierwsze do przygotowania niektórych elementów oferty, analizy SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), składania protestów z postępowaniu przetargowym, odwołań w postępowaniu przetargowym. Dużego znaczenia nabiera analiza umowy, jaka ma zostać podpisana przez zamawiającego. Coraz częstszą praktyką jest egzekwowanie kar umownych zapisanych w kontraktach. Zamawiający czynią to z niezwykłą łatwością, ponieważ kary umowne potrącane są z wynagrodzenia, jakie mają zapłacić wykonawcy. Również procesy sądowe, w których dochodzone będą niesłusznie potrącone kary umowne najlepiej powierzyć dobremu prawnikowi. Z całą pewnością najwłaściwszy będzie tu radca prawny.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: